Η ψυχολογία της εμμηνόπαυσης

Η εμμηνόπαυση είναι μια κατάσταση που βάζει σε ιδιαίτερη δοκιμασία την ψυχολογία της γυναίκας. Παρατηρείται μια αναθεώρηση στις σκέψεις, τα συναισθήματα αλλά και τη συμπεριφορά του ατόμου. Όσο νωρίς ή αργά κι αν έρθει η εμμηνόπαυση ωστόσο ανατρέπει την καθεστηκυία ψυχολογία και τα δεδομένα που διαμόρφωναν τη ζωή μέχρι εκείνη τη στιγμή.


Τι είναι η εμμηνόπαυση

Η εμμηνόπαυση είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο και δεν είναι πάθηση. Σημαίνει το τέλος της αναπαραγωγικής περιόδου στη γυναίκα, που συνοδεύεται από κάποιες ανατομικές και φυσιολογικές μεταβολές στο σώμα της. Η  προοδευτική  απώλεια  των ωοθυλακίων και κατά συνέπεια και των γυναικείων ορμονών, των οιστρογόνων, οδηγεί σε ορμονικές αλλά και άλλες μεταβολές.