Διοικητικό Συμβούλιο

Η Ελληνική Εταιρεία Εμμηνόπαυσης διοικείται από 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση.  Απαρτίζεται από γυναίκες στη μέση ηλικία που είναι στην προ εμμηνο- παυσιακή ή στην εμμηνοπαυσιακή περίοδο της ζωής τους και βιώνουν η κάθε μία από αυτές τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης. Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής.

Τον Σύλλογο εκπροσωπούν  οι κυρίες:

Αθανασία Παππά

Καίτη Αντωνοπούλου