Η ψυχολογία της εμμηνόπαυσης

Η εμμηνόπαυση είναι μια κατάσταση που βάζει σε ιδιαίτερη δοκιμασία την ψυχολογία της γυναίκας. Παρατηρείται μια αναθεώρηση στις σκέψεις, τα συναισθήματα αλλά και τη συμπεριφορά του ατόμου. Όσο νωρίς ή αργά κι αν έρθει η εμμηνόπαυση ωστόσο ανατρέπει την καθεστηκυία ψυχολογία και τα δεδομένα που διαμόρφωναν τη ζωή μέχρι εκείνη τη στιγμή.